โทรดี (Trodee) บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่ผ่านระบบ Cloud PBX ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลกเหมือนนั่งใช้โทรศัพท์ในออฟฟิศ เหมาะสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัลสมัยใหม่ เหมาะสำหรับทุกธุรกิจในยุคสมัยนี้

บริการ
  • สมัครงาน
  • ตัวแทนจำหน่าย
  • ข่าวสาร
  • นโยบายด้านความปลอดภัย
  • เงื่อนไขใช้งานบริการ
  • สื่อ
ติดต่อเรา

© 2020. www.trodee.com, All rights reserved.